<kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

       <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

           <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

               <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                   <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                       <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                           <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                               <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                   <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                       <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                           <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                               <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                   <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                       <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                           <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                               <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                                   <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                                       <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                                           <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                                               <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                                                   <kbd id='VituuJrg4'></kbd><address id='VituuJrg4'><style id='VituuJrg4'></style></address><button id='VituuJrg4'></button>

                                                                                     斗地主注册就送:美众院议长引用这段经文15年 俄媒:圣经中找不到

                                                                                     2019-02-09 10:10 营养健康资讯网

                                                                                     (原标题:用了15年的经文在《圣经》中找不到,佩洛西看了假《圣经》?)

                                                                                     美国众议院院长南希·佩洛西是一位天主教徒,她有一段最喜欢的圣经段落,在各种场合上已经引用了15年。但是“今日俄罗斯”(RT新闻)2月8日报道指出,唯一的问题是,这段话不存在于任何一版的《圣经》中。

                                                                                     佩洛西最喜欢的段落是这样的:“事奉上帝造物的需要,是一种敬拜的行为。忽视这一需要是对创造我们的上帝的侮辱。”(To minister to the needs of God's creation is an act of worship. To ignore those needs is to dishonor the God who made us)

                                                                                     国会记录显示,自2002年以来,佩洛西在众议院使用过此话11次。在众议院以外,佩洛西也用过这句话,最近一次是她在1月底向基督教教育工作者发表演讲时。

                                                                                     但是这一次,佩洛西也不得不承认,她在圣经中找不到这句话。

                                                                                     据美国知名网络杂志“Slate”2月4日报道,佩洛西在对基督教教育工作者的演讲中引用了此段话后说:“我在圣经中找不到这句话,但是我一直引用它。我不停地读圣经——我知道它就在某个地方,应该是在以赛亚书中。我听到一个主教说过,‘事奉上帝造物的需要’……”

                                                                                     佩洛西在演讲中承认找不到该段话 视频截图

                                                                                     为什么佩洛西这么多年都找不到这句话呢?惠特沃斯大学希伯来圣经/旧约副教授威尔·凯恩斯称,因为“这句话不在《圣经》里。”

                                                                                     凯恩斯表示,最接近佩洛西所引经文的一句话,是在旧约圣经箴言篇14:31中:“欺压贫寒的,是辱没造他的主。怜悯穷乏的,乃是尊敬主。”(Those who oppress the poor insult their Maker, but those who are kind to the needy honor him.)

                                                                                     RT新闻联系了佩洛西办公室,但目前仍未得到回应。报道